fot. bg-Asplenium_adulterinum_2 (780×458) — copyright © by Błażej Gierczyk
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Asplenium adulterinum (zanokcica serpentynowa)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.07.2005, G. Kaczawskie
copyright © by Błażej Gierczyk