fot. bg-Alyssum_alyssodes_2 (408×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Alyssum alyssoides (smagliczka kielichowata)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.06.2006, Duża Skała k. Czajowic, na skałkach wapiennych
copyright © by Błażej Gierczyk