fot. bg-Alchemilla_glaucescens_10 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Alchemilla glaucescens (przywrotnik kosmaty)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.05.2006, G. Stołowe · copyright © by Błażej Gierczyk