fot. bg-Alchemilla_glaucescens_10 (880×521) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Alchemilla glaucescens (przywrotnik kosmaty)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.05.2006, G. Stołowe
copyright © by Błażej Gierczyk