fot. bg-2017-DSC_0091 (884×707) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rubus grabowskii (jeżyna bukietowa)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2017, Pobiel, 1 km N; pow. górowski
copyright © by Błażej Gierczyk