fot. bg-2017-DSC_0030 (884×614) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rubus occidentalis (malina czarna)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2017, Poznań, Las Marceliński
copyright © by Błażej Gierczyk