fot. bg-2008-1-Asperula_cynanchica12 (787×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Asperula cynanchica (marzanka pagórkowa)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

18.06.2008, Skotniki, murawa kserotermiczna
copyright © by Błażej Gierczyk