fot. bg-200708-Rubus_pyramidalis8 (787×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rubus pyramidalis (jeżyna piramidalna)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

26.08.2007
copyright © by Błażej Gierczyk