fot. bg-2005_89-Hydrocharis_morsus_ranae (584×520) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hydrocharis morsus-ranae (żabiściek pływający)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

26.08.2005, stawek na brzegu Warty k. Moszny
copyright © by Błażej Gierczyk