fot. bg-2005_7-Rubus_grabowski_27 (611×480) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rubus grabowskii

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

24.07.2005, Zakrzewo, droga leśna
copyright © by Błażej Gierczyk