fot. bg-2005_6-Rubus_grabowski_12 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Rubus grabowskii (jeżyna bukietowa)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

12.07.2005, WPN, uroczysko Stare Dymaczewo · copyright © by Błażej Gierczyk