fot. arys-1_Carex_xboenninghausiana_Andrzej_Rys_13.06.2017 (884×679) — copyright © by Andrzej Ryś
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex ×boenninghausiana

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.06.2017, brzeg rowu przy jeziorze Duś na Pojezierzu Mazurskim
copyright © by Andrzej Ryś