fot. ANDVerbascum_blattaria.10.09.2006.1_1 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Verbascum blattaria (dziewanna rdzawa)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.09.2006, Jura Krakowsko-Częstochowska, Dolina Brzoskwinki · copyright © by Anna Nowak-Dańda