fot. 190601-8171_v4 (333×1626) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 190601-16 normalna
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Thuidium philibertii (tujowiec włoskolistny)

on This page when logged in
you will see 6.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

01.06.2019, nieczynny kamieniołom wapienia Stare Rochowice
copyright © by Marek Snowarski