fot. 141130-6084_v2 (498×671) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 110629-12 || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
trzy żebra na stronie przyosiowej
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Matricaria perforata (maruna bezwonna)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

30.11.2014, Wrocław, ul. Wojska Polskiego
copyright © by Marek Snowarski