fot. 20130415-2637 (780×572) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 120000-J13_12 XL
liście wiosną
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Crocus kotschyanus (krokus Kotschyego)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.04.2013, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski