fot. 121128-1615 (537×730) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 121128-1 || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aster lanceolatus (aster lancetowaty)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

28.11.2012, Wrocław, ul. Chociebuska, nasyp wiaduktu nad torowiskiem
copyright © by Marek Snowarski