znalezisko 20111029.5.11 - Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa) · Park Grabiszyński, Wrocław · (leg. det. Marek Snowarski)
111029-7451all
Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa)
111029-7455all
Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa)
111029-7456all
Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa)
111029-7457all
Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa)
· XL
111029-7458all
Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa)
111029-7458_v2all
Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa)
111029-7471all
Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa)
111029-7472all
Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa)
111029-7473all
Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa)
111029-7474all
Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa)