znalezisko 20111029.5.11 - Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa) · Park Grabiszyński, Wrocław · (leg. det. Marek Snowarski)
111029-7451
Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa)
111029-7455
Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa)
111029-7456
Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa)
111029-7457
Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa)
· XL
111029-7458
Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa)
111029-7458_v2
Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa)
111029-7471
Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa)
111029-7472
Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa)
111029-7473
Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa)
111029-7474
Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa)