fot. 111022-7348_v2 (372×855) — copyright © by Marek Snowarski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer monspessulanum (klon francuski)

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.10.2011, Wrocław, Park Szczytnicki
copyright © by Marek Snowarski