fot. 111014-7179_v2 (412×891) — copyright © by Marek Snowarski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Padus avium (czeremcha zwyczajna)

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.10.2011, Wrocław Ratyń, dolina rz. Bystrzyca
copyright © by Marek Snowarski