fot. 110416-7187_v2 (844×897) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 110822-1
szypułki i kielichy kwiatów
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Prunus cerasifera (śliwa wiśniowa)

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.08.2011, Wrocław Wojszyce
copyright © by Marek Snowarski