fot. 110326-6899_v2 (790×610) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100819-1 || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
nasiono
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cymbalaria muralis (cymbalaria bluszczykowata)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.08.2010, Lądek Zdrój
copyright © by Marek Snowarski