fot. 101007-5491 (502×715) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 101007-5
szczyt pędu
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ledum palustre (bagno zwyczajne)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

07.10.2010, Wołosate, Bieszczady
copyright © by Marek Snowarski