atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Vinca minor L. ‘Illumination’

barwinek pospolity ‘Illumination’