atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Valeriana tripteris L. ssp. heterophylla (Baumg.) Rostański

kozłek trójlistkowy różnolistny