atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Tulipa fosteriana W. Irving ‘Purissima’

tulipan Fostera ‘Purissima’
Tulipa fosteriana ‘Purissima’ (tulipan Fostera ‘Purissima’)
04.05.2020, Wleń; copyright © by Jacek Soboń
Tulipa fosteriana ‘Purissima’ (tulipan Fostera ‘Purissima’)

właściwości i zastosowanie

🌱
charakter odmiany: biała; polecana do pędzenia w początkach lutego
synonimy: White Emperor
grupa: 13) tulipany Fostera [mieszańce tulipana Fostera (Tulipa fosteriana); kwiaty bardzo duże, jednokolorowe; kwitnienie w kwietniu; 25-50 cm wysokości]
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie: tulipan (Tulipa)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200504.4.js - Tulipa fosteriana ‘Purissima’ (tulipan Fostera ‘Purissima’); Wleń
200504-4
leg. Jacek Soboń
/Wleń/
/cv. Purissima/ #2