atlas-roslin.pl

Tulipa ‘Estella Rijnveld’

tulipan 'Estella Rijnveld'
Tulipa Tulipa Tulipa TulipaTulipatulipan 'Monte Carlo' (Tulipa ‘Monte Carlo’)tulipan 'White Wings' (Tulipa ‘White Wings’)
🌸
Tulipa ‘Estella Rijnveld’ (tulipan 'Estella Rijnveld')
13.05.2017, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Tulipa ‘Estella Rijnveld’ (tulipan 'Estella Rijnveld')

właściwości i zastosowanie

🌱
charakter odmiany: kremowo-czerwona
grupa: 10) tulipany papuzie (Parrot) (późne) [płatki nieregularnie pofałdowane, z wypustkami i innymi nierównościami, wielokolorowe, często z zielenią; kwitną w maju; 40-60 cm]
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie: tulipan (Tulipa)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170513.26.js - Tulipa ‘Estella Rijnveld’ (tulipan 'Estella Rijnveld'); OB Uniw. Wrocławskiego
170513-26
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/
/cv. Estella Rijnveld/ #2