fot. jmak-Tritomaria_quinquedentata_X.15.8 (648×652) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Tritomaria quinquedentata (trójłatek pięciozębny)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł.-zach. Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski