atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Taxus baccata L. ‘Aurea Hoseri’ [🔉 ta·ksus *]

cis pospolity ‘Aurea Hoseri’
Taxus baccata Taxus baccata Taxus baccata Taxus baccataTaxus baccataTaxus baccata ‘Pendula Graciosa’Taxus baccata ‘Aurea Decora’
🌸