atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Rhododendron ‘Silbervelours’

rododendron ‘Silbervelours’
rododendrony, różaneczniki, azalie uprawiane rododendrony, różaneczniki, azalie upr… rododendrony, róża… rododendrony…rododendrony, różaneczniki, azalie uprawianeRhododendron ‘Cunningham's Snow White’azalia drzewkowata (Rhododendron arborescens)
🌸