atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Rhododendron-Azalea ‘Geisha Orange’ Satschiko

rododendron ‘Geisha Orange’
rododendrony, różaneczniki, azalie uprawiane rododendrony, różaneczniki, azalie upr… rododendrony, róża… rododendrony…rododendrony, różaneczniki, azalie uprawianeRhododendron-Azalea ‘Enzett-Rauschenstein’Rhododendron fortunei ssp. discolor
🌸
Rhododendron-Azalea ‘Geisha Orange’
19.05.2012, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Rhododendron-Azalea ‘Geisha Orange’
Rhododendron-Azalea ‘Geisha Orange’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120519.13.js - Rhododendron-Azalea ‘Geisha Orange’; OB Uniw. Wrocławskiego
120519-13
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/
/cv. Satschiko/ #2
znalezisko 20120518.32.js - Rhododendron-Azalea ‘Geisha Orange’; Arboretum Wojsławice
120518-32
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/
/cv. Satschiko/ #2
znalezisko 20220531.16.22 - Rhododendron-Azalea ‘Geisha Orange’; Ogród Botaniczny we Wrocławiu
220531-16
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/
/cv. Satschiko/ #2