atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Rhododendron ‘Boule de Neige’

rododendron ‘Boule de Neige’
rododendrony, różaneczniki, azalie uprawiane rododendrony, różaneczniki, azalie upr… rododendrony, róża… rododendrony…rododendrony, różaneczniki, azalie uprawianeRhododendron-Azalea ‘Genoveva’różaneczniki z podrodzaju Hymanantes (Rhododendron-Hymenanthes)
🌸
Rhododendron ‘Boule de Neige’
13.05.2017, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń XL
Rhododendron ‘Boule de Neige’
Rhododendron ‘Boule de Neige’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170513.7.js - Rhododendron ‘Boule de Neige’; OB Uniw. Wrocławskiego
170513-7
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/
/cv. Boule de Neige/ #2
znalezisko 20120505.51.js - Rhododendron ‘Boule de Neige’; Arboretum Wojsławice
120505-51
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #4