takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Rhododendron-Azalea ‘Aureum’

rododendron ‘Aureum’
Rhododendron-Azalea ‘Aureum’ (rododendron ‘Aureum’)
13.05.2017, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Rhododendron-Azalea ‘Aureum’ (rododendron ‘Aureum’)

właściwości i zastosowanie

grupa: xx Grupa nieokreślona
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie: rododendron (Rhododendron-Azalea)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170513.14.js - Rhododendron-Azalea ‘Aureum’ (rododendron ‘Aureum’); OB Uniw. Wrocławskiego
170513-14
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/
/cv. Aureum/ #2