atlas-roslin.pl

Rhododendron ‘Amarant 2’

rododendron ‘Amarant 2’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈