atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ [🔉 pi·rus *]

grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer’