atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Polystichum setiferum (Forssk.) T. Moore ex Woyn. ‘Wollastonii’ [🔉 po·li·sti·chum *]

paprotnik szczecinkozębny ‘Wollastonii’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈