atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Polygonatum ×hybridum ‘Striatum’

kokoryczka ogrodowa
Polygonatum Polygonatum Polygonatum PolygonatumPolygonatumkokoryczka szerokolistna (Polygonatum hirtum)
Polygonatum ×hybridum ‘Striatum’ (kokoryczka ogrodowa)
28.06.2019, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń XL

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190628.22.js - Polygonatum ×hybridum ‘Striatum’ (kokoryczka ogrodowa); Arboretum Wojsławice
190628-22
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/
/cv. Striatum/ #1