atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Picea sitchensis (Bong.) Carrière ‘WB’ [🔉 p·ce·a *]

świerk sitkajski ‘WB’