atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Picea orientalis (L.) Link ‘Murphy’ [🔉 p·ce·a o·ri·en·ta·lis]

świerk kaukaski ‘Murphy’