atlas-roslin.pl

Pellia

pleszanka
Przy oznaczaniu gatunków tego rodzaju egzemplarze płonne nie są zwykle pewnie oznaczalne (za wyjątkiem form pleszanki kędzierzawej (Pellia endiviifolia) z rozmnóżkami). Dla pewnego oznaczenia konieczne są egzemplarze płodne - trzeba określić czy ma się do czynienia z plechą jednopienną czy dwupienną. W tym drugim wypadku, za umieszczonym w pobliżu szczytu rozgałęzienia perychecjum znajdują się liczne (niemal) widoczne gołym okiem wybrzuszone, kraterkowate plemnie - co jednoznacznie wskazuje na pleszankę pospolitą (Pellia epiphylla).
  
↓niejednopienne; perychecjum jednostronne, kapturkowate
Pellia epiphylla
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ...
· Perychecjum jednostronne, niskie, kapturkowate, w formie skierowanej ku szczytowi plechy "kieszonki"; znacznie niższy od czepka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· ta cecha diagnostyc ...
  Pospolity na wilgotnych glebach mineralnych (skarpy przy potokach, rowy, cieniste wąwozy, pobocza dróg gruntowych i ścieżek) w lasach umiarkowanie żyznych i żyznych. Unika terenów wapiennych.
  
  
↑nie dwupienne; perychecjum ±kołnierzykowate
  
    
↓nieperychecjum niskie; nie tworzy rozmnóżek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu st ...
· Komórki góry plechy nieregularne;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· ta cecha diagnost ...
  Pospolicie na silnie wilgotnych glebach słabo kwaśnych do prawie neutralnych, na brzegach potoków.
    
    
↑nie perychecjum dłuższe; jesienią tworzy kędzierzawe rozmnóżki
Pellia endiviifolia (pleszanka kędzierzawa)
Pellia endiviifolia (pleszanka kędzierzawa)
Pellia endiviifolia (pleszanka kędzierzawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym r ...
· Komórki góry plechy często w wyraźnych rzędach od osi plechy do jej brzegu, zwykle wydłużone wielokątne do prawie prostokątnych lub miejscami prawie kwadratowych;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
  Wilgotne gleby wapienne lub zawierające wapń.