atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Malus ‘Wintergold’ [🔉 ma·lus]

jabłoń ‘Wintergold’