atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Magnolia ‘Betty’ [🔉 mag·no·li·a]

magnolia ‘Betty’
Magnolia ‘Betty’
28.04.2022, Arboretum Wojsławice; copyright © by Marek Snowarski
Magnolia ‘Betty’
Magnolia ‘Betty’
Magnolia
cv. Betty

właściwości i zastosowanie

🌱
pochodzenie itp.: W.F. Kosar, 1968
charakter odmiany: krzew lub niskie drzewko; kwiaty b. wcześnie, b. duże, purpurowo-czerwone
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: magnolia (Magnolia)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120501.88.js - Magnolia ‘Betty’; Arboretum Wojsławice
120501-88
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #5