atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Magnolia ‘Ann’ [🔉 mag·no·li·a]

magnolia ‘Ann’
Magnolia ‘Ann’
28.04.2022, Arboretum Wojsławice; copyright © by Marek Snowarski
Magnolia
cv. Ann
Magnolia
cv. Ann
Magnolia
cv. Ann

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220428.48.22 - Magnolia ‘Ann’; Arboretum Wojsławice
220428-48
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Wojsławice/
/cv. Ann/ #2
znalezisko 20120501.89.js - Magnolia ‘Ann’; Arboretum Wojsławice
120501-89
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #3