atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Lilium longiflorum Thunb.

lilia długokwiatowa
Lilium Lilium Lilium LiliumLiliumlilie 5 - mieszańce longiflorumlilie 6 - mieszańce trąbkowe - Trumpet, Aurelian
🌱