atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Laburnum ×watereri Dippel ‘Sunspire’ [🔉 la·bur·num *]

złotokap Waterera ‘Sunspire’