atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Juniperus sabina L. ‘Skandia’ [🔉 ju·ni·pe·rus *]

jałowiec sabiński ‘Skandia’