atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Juniperus communis L. ‘Columnaris’ [🔉 ju·ni·pe·rus *]

jałowiec pospolity ‘Columnaris’