atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Jamesia americana Torr. et A. Gray

żylistkowiec amerykański
Jamesia americana (żylistkowiec amerykański)
19.05.2012, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń XL
Jamesia americana (żylistkowiec amerykański)
XL

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120519.17.js - Jamesia americana (żylistkowiec amerykański); OB Uniw. Wrocławskiego
120519-17
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #2