atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iresine herbstii Hook. ‘Shiny Rose’

irezyna Herbsta ‘Shiny Rose’