atlas-roslin.pl

Iresine

irezyna
Drewniejące rośliny ze strefy zwrotnikowej lub równikowej Ameryk. U nas uprawiane jako ozdobne. Rośliny zwykle buraczkowo zabarwione. Ulistnienie naprzeciwległe, często różnobarwne. Nitki pręcików bez bocznych łatek, stojące przemianie z krótkimi, szydlastymi prątniczkami. Znamiona słupka dwa, szydlaste do nitkowatych, wzniesione lub szyjki słupka dwa. Owoc jednonasienny.
cechy diagnostyczne w kluczu:Amaranthaceae (szarłatowate)kl 3753