atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Ilex aquifolium L. ‘Ferox Argentea’ [🔉i·leks a·kwi·fo·li·um]

ostrokrzew kolczasty ‘Ferox Argentea’